Nyheter

Höjning av fakturaavgift samt överlåtelseavgift

Fån och med 2024-01-01 justerar vi våra faktura- samt överlåtelseavgifter. Läs mer under fliken "Avgifter".

Årsmötesprotokoll 2023

Nu finns protokollet från Årsstämman 2023-11-18 ute under fliken "Dokument". Observera att du måste vara inloggad för att komma åt det.

Årsstämman 2023

Nu finns de utsända dokumenten kring årsstämman att hitta under fliken "Dokument" och mappen "Årsstämma 2023". Observera att du behöver vara inloggad för att kunna komma åt fliken "Dokument".

Årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet från 2022 års årsstämma uppladdat under fliken "Dokument". Denna flik nås genom inloggning.

Mall för överlåtelse av andelsveckor

Nu finns två mallar för överlåtelse av andelsveckor att använda sig av vid försäljning eller gåva. Mallarna finns under dokumentfliken. Uppdatera dem så att de stämmer med rätt stugnr samt veckonr som överlåts.

Jul och nyår 2022/23

Medlemsinformation Ägarbyte jul och nyår 2022-23 Julveckan 2022 blir torsdag 22 december-torsdag 29 december och nyårsveckan torsdag 29 december-torsdag 5 januari. Det betyder: Hus 48, 76, 77, 78 och 91 Ägaren till v 51: 18–22 december Ägaren till v 52: 22–29 december Ägaren till v 1: 29 december–5 januari Ägaren till v 2: 5–12 januari 12–15 januari tillfaller ägaren till v 51 Efter den 15 januari rullar det som vanligt enligt ägarregistret. Alla andra hus (47-109) Ägaren till v 51: 18–22 december Ägaren till v 52: 22–29 december Ägaren till v 1: 29 december-5 januari 5–8 januari tillfaller ägaren till v 51 Efter den 8 januari rullar det som vanligt enligt ägarregistret

Årsstämma 2022

Se information om årets årsstämma och stugägarhelg under fliken dokument. Inloggning krävs.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.